LINKS

Sverre Paaske til høyre
Sverre Paaske til høyre

Sannhet er en egenskap som tilkommer visse utsagn, påstander eller antagelser når de er i overensstemmelse med det virkelige.  Sannhet er det som på en korrekt måte gjenspeiler virkeligheten. - Sverre Paaske

Links anbefalt av Sverre Paaske